1 Mart 2019, Cuma
SALON A SALON 7
NK-T HÜCRE OTURUMU
08:00-09:30 Temel Bilimci Gözüyle NK/T Hücre
Tümöre Karşı NK/T Hücrelerinin Rolü
Tedavide NK/T Hücrelerinin Rolü
09:30-10:00 KAHVE ARASI
ALLOJENEİK TRANSPLANTASYON OTURUMU
Oturum Başkanı: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
10:00-11:30 Allojeneik Transplantasyonda Kordon Kanı
Allojeneik Transplantasyonda Akraba Dışı/Haploidentik Nakilde Artılar Eksiler
Graft Manipülasyonu
 11:30-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12.30-14:00 YEMEK – POSTER TARTIŞMASI
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUMU
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 ERİŞKİN HAZIRLAMA REJİMLERİ
ÖZEL DURUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanı: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Otolog Kök Hücre Transplantasyonunda Yeni Hazırlama Rejimleri Immün Yetersizliklerde Transplantasyon
Doz Yoğunluğuna Göre Allojeneik Hazırlama Rejimleri Kemik İliği Yetersizliğinde Transplantasyon
Hazırlık Rejimlerinde Işın Tedavisinin Yeri Hemoglobinopatilerde Transplantasyon
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00 – 18:30 ÖZEL ENDİKASYONLARDA TRANSPLANTASYON PEDİATRİDE HKHT ÖZEL DURUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
PNH’da Allojeneik Transplantasyon Kime, Ne Zaman, Nasıl? Çok Merkez Çalışma Verisi Toplanması ve Türkiye KİT Sonuçları
Myelofibrozda Transplantasyon Solid Tümör Tedavi Protoküllerinde KİT’in Yeri
T Hücreli Lenfomalarda Transplantasyon Çocukluk Çağı Nakil Sonrası Uzun Süreli İzlemde Ortaya Çıkan Problemler
18.30-19:30 SÖZLÜ SUNULAR