2 Mart 2019 CUMARTESİ
SALON A
08:30-09:30 GVHH OTURUMU
GVHH Fizyopatolojisi
GVHH Yeni Tedavi Hedefleri
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:30 SAĞLIK OTORİTESİ OTURUMU
TÜRKÖK’te Son Durum
Transplant Dışı Hücresel Tedaviler Hematoloji- Üretici Bakışı
Transplant Dışı Hücresel Tedaviler Sağlık Otoritesi Bakışı
11:30-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12:30-13:30 YEMEK – POSTER TARTIŞMASI
13:30-14:30 KOMPLİKASYONLAR OTURUMU
SOS Yönetimi
Transplant İlişkili TMA
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 ENFEKSİYON OTURUMU
KİT’te Mikrobiyata ve Fekal Transplantasyon
Antifungal Profilaksi: Kime, Ne Zaman, Ne ile?
EBV-DNA Takibi Gerekli mi?
16:00-17:00 AKUT LÖSEMİ OTURUMU
Nakil Sonrası Nüks AML Yaklaşım
Nakil Sonrası Nüks ALL Yaklaşım