KÖK HÜCRE NAKLİ/HÜCRESEL TEDAVİLERDE SORULAR ve YANITLAR KURSU 
SALON B
14:00-14:40 Antikor Tedavileri ALL’de Allojenik Kök Hücre Transplantasyonunun Yerini Alabilir mi?
Oturum Başkanı: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Evet: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hayır: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
14:40-14:50 KAHVE ARASI
14:50-15:30 Steroide Dirençli GVHH Tedavisinde Mezenkimal Hücreler Yararlı mı ?
Oturum Başkanı: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Evet: Ercüment Ovalı (Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı, İstanbul)
Hayır: Mutlu Arat (Florence Nightingale, İstanbul)
15:30-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:20 Steroide Dirençli aGVHH Tedavisinde Hangisi Daha Etkili?
Oturum Başkanı: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Fotoimmunoterapi: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
Yeni İlaçlar: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)
16:20-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:10 Folliküler Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Yeri Var mı?
Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Evet: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hayır: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
17:10-17:20 KAHVE ARASI
17:20-18:00 AML’de Akraba Dışı mı, Haplo mu?
Oturum Başkanı: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Haplo: Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)
Akraba Dışı: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

 

KÖK HÜCRE NAKLİ BAK TOPLANTI PROGRAMI
20:00-20:15 Ulusal JACIE İşbirliği Projesi Güncel Durum: Songül Tepebaşı
20:15-21:00 Geliştirilmiş Veri Yönetim Sistemi Modeli: Hakan Özdoğu
21:00-22:00 Ulusal Veri Yönetim Sistemi Önündeki Engeller: Beyin Fırtınası: Katılımcılar (TC.SB ve Bilgisayar uzmanları katılımı ile)
22:00-23:00 Hasta/ Donör Uygunluğu Kılavuz Hazırlama İş Akış Programı: Can Boğa
1 Mart 2019 CUMA
SALON A SALON B
NK-T HÜCRE OTURUMU
08:00-09:30 Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon), Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)
Temel Bilimci Gözüyle NK/T Hücre: Tolga Sütlü (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)
Tümöre Karşı NK/T Hücrelerinin Rolü: Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)
Tedavide NK/T Hücrelerinin Rolü: Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 09:30-10:00 KAHVE ARASI
 10:00-11:30 ALLOJENEİK TRANSPLANTASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Allojeneik Transplantasyonda Kordon Kanı: Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Antalya Hastanesi, Antalya)
Allojeneik Transplantasyonda Akraba Dışı/Haploidentik Nakilde Artılar Eksiler: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
Graft Manipülasyonu: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 11:30-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU     amgen logo ile ilgili görsel sonucu

Ph(-) Relaps Refrakter B-ALL Tedavisinde Blinatumomab ile BiTE İmmunoterapisi

Oturum Başkanı: Meltem Aylı (Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)

Konuşmacı: Emre Tekgündüz (Memorial Hastanesi, İstanbul)

12:30-14:00 YEMEK – POSTER TARTIŞMASI  

UYDU SEMPOZYUMU   Ä°lgili resim

(12:45-13:30)

KİT ve ALL Profilaksisinde Mikafungin

Oturum Başkanı: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

*Pediatrik Hastada KİT ve ALL Profilaksisinde Mikafungin: Müge Gökçe (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

*Erişkin Hastada KİT ve ALL Profilaksisinde Mikafungin: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUMU   

İnvaziv Fungal Enfeksiyonlara  Multidisipliner Yaklaşım

*Hematolog Gözüyle Hastaya Yaklaşım: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

*Mikrobiyolog  Gözüyle Tanıya Yaklaşım: Sevtap Arıkan Akdağlı (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

*Enfeksiyon Uzmanı  Gözüyle Tedaviye Yaklaşım: Murat Akova (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 ERİŞKİN HAZIRLAMA REJİMLERİ

Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Gülsan Türköz Sucak (Bahçelievler Medical Park Hastanesi, İstanbul)

ÖZEL DURUMLAR OTURUMU

Oturum Başkanı: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Otolog Kök Hücre Transplantasyonunda Yeni Hazırlama Rejimleri: Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul) Immün Yetersizliklerde Transplantasyon: Barış Kuşkonmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Doz Yoğunluğuna Göre Allojeneik Hazırlama Rejimleri: Yener Koç (Medical Park Hastanesi, Antalya) Kemik İliği Yetersizliğinde Transplantasyon: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hazırlık Rejimlerinde Işın Tedavisinin Yeri: Serra Kamer (Ege Üniversitesi, İzmir) Hemoglobinopatilerde Transplantasyon: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00 – 18:30 ÖZEL ENDİKASYONLARDA TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanları: Gülsüm Özet (Ankara Numune EAH, Ankara), Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara) 
PEDİATRİDE HKHT ÖZEL DURUMLAR OTURUMU  
Oturum Başkanları: Sema Anak (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
PNH’da Allojeneik Transplantasyon Kime, Ne Zaman, Nasıl?: Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir) Çok Merkez Çalışma Verisi Toplanması ve Türkiye KİT Sonuçları: Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
Myelofibrozda Transplantasyon: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana) Solid Tümör Tedavi Protoküllerinde KİT’in Yeri: Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
T Hücreli Lenfomalarda Transplantasyon: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Çocukluk Çağı Nakil Sonrası Uzun Süreli İzlemde Ortaya Çıkan Problemler: Tunç Fışgın (Altınbaş Üniversite Hastanesi- Bahçelievler Medical Park, İstanbul  )
18:30-18:45 KAHVE ARASI
18:45-19:45 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI
2 Mart 2019 CUMARTESİ
SALON A
08:30-09:30 GVHD SESSION
Scientific Chairs: Deniz Sargın (Medipol Mega University Hospital, İstanbul), Hakan Özdoğu (Başkent University, Adana)
Physiopathology of GVHD: Robert Zeiser (University Medical Center Freiburg, Germany)
New Theraupatic Target in GVHD: Marie Theressa Rubio (Nancy University, The Brabois Hospitals, France)
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:30 SAĞLIK OTORİTESİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul),  Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
TÜRKÖK’te Son Durum: Murat Öztürk (TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri Dairesi, Ankara )
Transplant Dışı Hücresel Tedaviler Hematoloji- Üretici Bakışı: Pelin Kılıç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerine Sağlık Otoritesi Bakışı: Ümit Ürek (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara)
11:30-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30
fresenius ile ilgili görsel sonucu
UYDU SEMPOZYUMU
Scientific Chair: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hospital, Antalya)
The Role of ATLG in the Prevention of GvHD and Impact of Different GvHD Prevention Strategies on Immune Reconstitution Post HSCT: Marie Theressa Rubio (Nancy University, The Brabois Hospitals, France)
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 KOMPLİKASYONLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
SOS Yönetimi: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
Transplant İlişkili TMA: Emre Tekgündüz (Memorial Hastanesi, İstanbul)
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 ENFEKSİYON OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
KİT’te Mikrobiyata ve Fekal Transplantasyonu: Ahmet Uygun (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
EBV-DNA Takibi Gerekli mi? Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
16:00-17:00 AKUT LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul), İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Nakil Sonrası Nüks AML Yaklaşım: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Mega Üniversitesi, İstanbul)
Nakil Sonrası Nüks ALL Yaklaşım: Volkan Hazar (Medical Park Hastanesi, Antalya)