Değerli Meslektaşlarım,

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi’ni  düzenlemekten, yönetim kurulumuz adına gurur ve mutluluk duyuyorum. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongremiz, ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olması yanında yurt dışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini korumaktadır. Ulusal Kemik İliği Nakli kongremiz daha önceki dönemlerde iki yılda bir yapılmaktaydı. Giderek artan merkez ve nakil sayısı ve bu alandaki bilgi birikimleri dikkate alınarak, bu kongreyi her yıl düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.

Nakil merkezlerimizin uluslararası akreditasyon sertifikasının alınmasının ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır. İki sene önce kurulan JACIE Çalışma Grubu ve bu grubun ilk projesi olan THD JACIE Ulusal İşbirliği Projesi başarı ile devam etmekte olup iki merkez akreditasyon başvurusu yaptı. Bu yapısal projenin nakil merkezlerimize ve ülkemize katkısının büyük olacağına inanıyoruz.

Kongremize 28 Şubat tarihinde yapılacak Kök Hücre Nakli/ Hücresel Tedavilerde Sorular ve Yanıtlar Kursu ile başlayacağız. Birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile bilimsel programda transplantasyonu ayrıntılı olarak inceleyecek ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlarımızı paylaşacak ve çözüm yolları arayacağız. Kongremizde ayrıca hemşirelerimize ve koordinatörlerimize yönelik özel eğitim programları da yer almaktadır. 1 Mart 2019 tarihinde EBMT ile ortak koordinatörlere yönelik kursumuz ile 2 Mart tarihinde Kemik İliği Transplantasyonu ve Aferez Hemşireliği Kursu için Derneğimiz hemşire ve koordinatörlerimize burs imkanı sağlamaktadır.

Türk Hematoloji Derneği olarak düzenlediğimiz bu bilimsel ve sosyal aktivitelerimizde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyacağız.

Kongremizde görüşmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. G. Hayri Özsan

Başkan