KÖK HÜCRE NAKLİ/HÜCRESEL TEDAVİLERDE SORULAR ve YANITLAR KURSU 
SALON B
14:00-14:40 Antikor Tedavileri ALL’de Allojenik Kök Hücre Transplantasyonunun Yerini Alabilir mi?
Oturum Başkanı: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Evet: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hayır: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
14:40-14:50 KAHVE ARASI
14:50-15:30 Steroide Dirençli GVHH Tedavisinde Mezenkimal Hücreler Yararlı mı ?
Oturum Başkanı: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Evet: Ercüment Ovalı (Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı, İstanbul)
Hayır: Mutlu Arat (Florence Nightingale, İstanbul)
15:30-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:20 Steroide Dirençli aGVHH Tedavisinde Hangisi Daha Etkili?
Oturum Başkanı: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Fotoimmunoterapi: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
Yeni İlaçlar: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)
16:20-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:10 Folliküler Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Yeri Var mı?
Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Evet: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hayır: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
17:10-17:20 KAHVE ARASI
17:20-18:00 AML’de Akraba Dışı mı, Haplo mu?
Oturum Başkanı: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Haplo: Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)
Akraba Dışı: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

AGENDA

EBMT Registry
Data entry with MACRO
Friday 1st March
09:00-12:30 and 14:00-17:30
Hall 6

Lead: Carmen Ruiz de Elvira
Support: Tunde Oyenuga

1. MACRO Data Entry

(i) The MACRO environment

(ii) Subject Search

(iii) Registry structure

(iv) Data entry demonstration

(v) Data entry practice

(vi) Correcting data

2. Other Functionalities

 

İLAÇ ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARI İÇİN HEMATOLOJİ EĞİTİMİ PROGRAMI-12
SALON 4
15:00-16:30 * Kök Hücre Nakli Nedir?: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
* Biobenzer: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
* Hematolojide Yeni İlaçlar ve Gelecek: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE AFEREZ HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMI
SALON B
08:00-08:30 AÇILIŞ
Oturum Başkanları: Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin), Seçkin Erdal (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul) 
08:30-09:15 Kök Hücre Naklinde Kanıta Dayalı Bakım-Konsensus 2017: Gülbeyaz Can (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
09:15-09:45 Hemşirelikte Örnek Bakım Algoritması; SVC: Solmaz Zeybekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
09:45-10:15 Klinik Araştırma Hemşireliğinin Gelişimi: Sultan Kav (Başkent Üniversitesi, Ankara)
10:15-10:30 Klinik Araştırmalar Hemşireliğinde Türkiye Örneği: Ayşe Çiftçioğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
10:30-11:00 KAHVE ARASI
Oturum Başkanları: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana), Handan Demiroğlu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Tugut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
11:00-11:30 Transfüzyon Reaksiyonlarına Semptom Temelli Yaklaşım: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
11:30-11:45 Transfüzyonda Alloimmünizasyon ve Refrakterlik: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
11:45-12:15 Tanı,Takip ve Tedavide Laboratuvar: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara )
12:15-12:30 Kök Hücre Naklinde Sıvı Elektrolit İmbalansı: Mehmet Özen (Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanları: Gülay Sezgin (Çukurova Üniversitesi, Adana),Tuğba Şen (Ankara Üniversitesi, Ankara)
13:30-14:00 Yatıştan Taburculuk Sürecinde Nasıl Bakım Veririm? Esra Bayrak (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
14:00-14:20 Taburcu Oldum. Uzun Dönemde Beni Neler Bekliyor?: Fatma Tekin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
14:20-14:40 Kök Hücre Naklinde Hasta ve Aile için Yaşam Kalitesi: Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
14:40-15:00 Kök Hücre Naklinde Konuşamadıklarımız; Cinsellik: Günay Dikbıyık (Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul) 
15:00-15:30 KAHVE ARASI
Oturum Başkanları: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara), Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul) 
15:30-16:00 Kök Hücre Toplanmasında Aferez Hemşiresinin Rolü: Hülya Baraklıoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
16:00-17:00 Hemşirelikte İnsan Gücü Planlaması. Neden-Sonuç İlişkisi.Türkiye’de Mevcut Durum: Rujnan Tuna (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)